כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס דיווח מספר נפשות

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
פרטי הצרכן
הצהרת הצרכן

 

1. יש לצרף תצלום ספחי תעודת זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18 ;לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף ספח של הורה.
2. אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף כל אלו: צילום דרכון, אישור על שהייה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.
3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כול מסמך אחר בעניין) ואישור ספק המים במקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגורר ביחידת הדיור.
4. בהעדר דיווח, מספר הנפשות יקבע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין. בכל מקרה, מספר הנפשות שיקבע לא יקטן מ-2 נפשות.
5. צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות המוכרת ביחידת דיור אחרת, אם יראה להנחת דעתו של התאגיד שהוא מתגורר דרך קבע בשני המקומות.
6. הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מהכמות המוכרת לה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת וייצרף את פרטי הצרכן שהילדים רשומים כמתגוררים עמו (ההורה השני). התאגיד יפנה להורה השני לקבלת עמדתו. שינוי רישום יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.
7. לבקשה לפי סעיפים 5 ו-6 יצורפו מסמכים המעידים כי המבקש או הילדים לפי העניין מתגוררים בפועל בשתי יחידות הדיור וכן אישור ספק המים במקום מגוריו הרשום שלפיו יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת למחצית.

עבור לתוכן העמוד