כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

תיאור מחלקות התאגיד

מחלקת צרכנות
המחלקה הכי גדולה בתאגיד המונה כ- 10 עובדים. המחלקה אחראית על מתן שרות לצרכני התאגיד ובין היתר: הפקת חיובים בגין צריכות המים, טיפול בפניות צרכנים בנושאי צרכנות מים, קריאות מדי מים, בוררות מדי מים, גביית חובות צרכנים ,עדכון פרטי צרכנים וקליטת צרכנים חדשים, קבלת קהל בכל אחת משלושת הרשויות המקומיות והפקת דו"ח שנתי לצרכנים לגבי תשלומים. מנהלת המחלקה : גב' זואי זקין , רו"ח.  מנהלת מחלקת גביה אזורית (סניפי מזכרת בתיה וקרית עקרון) : גב' גליה יזראלוב , עו"ד.   


אגף הנדסה
אגף ההנדסה בתאגיד אחראי על כל הפן ההנדסי של מערכות המים והביוב של התאגיד ובין היתר: שדרוג תשתיות קיימות, פיתוח תשתיות חדשות, ניטור איכות המים והשפכים התעשייתיים, מתן אישורים לטופס 2 וטופס 4, עריכת תחשיבי דמי הקמה. בנוסף מהנדס/ת התאגיד אחראי/ת גם על תפעול ותחזוקה שוטפת של תשתיות המים והביוב באמצעות מחלקת תפעול. התאגיד מיישם טכנולוגיות מתקדמות בנושאים שונים לשיפור וייעול תהליכים. התאגיד הינו מפיק מים, והאגף אחראי גם על הפעלת 3 בארות מים בנס ציונה תוך ניטור איכות המים המופקת ואבטחת מים באיכות מצוינת לתושבים. מהנדס/ת התאגיד אחראי/ת גם על מחלקת התפעול שנותנת שירותים 24 שעות ביממה כל ימי השנה, בטיפול בתקלות מים וביוב. מנהלת האגף: מהנדסת התאגיד, גב' יוליה סוגרין שדות. סגן מנהל אגף הנדסה: מר שי לרר. מנהלת מחלקת איכות המים והביוב : גב' אוסנת ולדן. מנהל מחלקת תפעול : מר שמואל אדרי. 


מחלקת כספים
מחלקת הכספים בתאגיד אמונה על ניהול כספי התאגיד באופן תקין תוך תאום עם מחלקת שרות לקוחות ובקרה על גביית כספים. המחלקה אחראית לניהול כספי והבטחת זמינות המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילות התאגיד, תכנון כספי נכון של פעילות התאגיד ומעקב אחר ביצועו. המחלקה מכינה תקציב שנתי ביחד עם מנכ"לית התאגיד המוגש לאישור דירקטוריון ורשות המים. באחריות המחלקה שכל הזמנת עבודה וכל התקשרות עם גורם חיצוני תהיה בתוך המסגרת התקציבית . המחלקה מבצעת הנהלת חשבונות של התאגיד, לרבות תשלום לספקים ובקרת הכנסות והוצאות. המחלקה אחראית גם על ניהול כח האדם בתאגיד והפקת משכורות לעובדי התאגיד. מנהלת המחלקה: גב' ימית גור .

עבור לתוכן העמוד