כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

דו"חות איכות מים

משרד הבריאות קבע כי שתיית מי ברז איכותיים עדיפה על שתיית מים מבקבוקים.

מי השתייה שלנו הולכים ומשתפרים מבחינת האיכות והטעם.

תאגיד "מי ציונה", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות שנערכות לאורך מסלול אספקתם.

הבדיקות נערכות ע"י משרד הבריאות באופן שוטף.


ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים המסופקים לצרכנים.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.


מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים על פי החוק.

הדו"ות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות שנעשו במערכת אספקת המים במהלך השנה החולפת.


 דו"ח איכות מים מלא לשנת 2022

דו"ח איכות מים מלא לשנת 2021

דו"ח איכות מים מלא לשנת 2020


תקציר דו"ח איכות מים לשנת 2020


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

תקופת הדו"ח

קובץ להורדה

קובץ מונגש
דוח רבעוני שלישי 2023
 

 
חצי שנתי 2017
 
דוח רבעוני שני 2023
  

 

חצי שנתי 2017 
   דוח רבעוני ראשון 2023
 

 

 חצי שנתי 2017
 דוח רבעון רביעי- 2022 
 

 
חצי שנתי 2017
 

 דוח רבעון שלישי 2022

 

 חצי שנתי 2017

  דוח רבעון שני 2022
 
 
חצי שנתי 2017
 

 דוח רבעון ראשון 2022  
חצי שנתי 2017
 
חצי שנתי 2017
 
דו"ח רבעון אחרון 2021 חצי שנתי 2017 חצי שנתי 2017
 

 דו"ח רבעון שלישי 2021
חצי שנתי 2017
 
חצי שנתי 2017
 

דו"ח חצי שנתי 2021 
חצי שנתי 2017
חצי שנתי 2017
דו"ח רבעון ראשון 2021
חצי שנתי 2017
חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון רביעי 2020  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון שלישי 2020  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון שני 2020  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון ראשון 2020  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון רביעי 2019  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון שלישי 2019  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון שני 2019  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון ראשון 2019  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון רביעי 2018  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
  דו"ח רבעון שלישי 2018  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
 דו"ח רבעון שני 2018  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017

  דו"ח רבעון רביעי 2017

  חצי שנתי 2017  חצי שנתי 2017
  דו"ח רבעון שלישי 2017

חצי שנתי 2017

 דוח רבעון ראשון לשנת 2016
  דו"ח חצי שנתי 2017

חצי שנתי 2017

 
  דו"ח רבעון ראשון 2017

רבעון ראשון 2017

 

  דו"ח שנתי מלא 2016

דוח שנתי מלא לשנת 2016

 

   דו"ח רבעון רביעי 2016

דוח רבעון רביעי לשנת 2016

 

    דו"ח רבעון שלישי 2016

דוח רבעון שלישי לשנת 2016

 
   דו"ח חצי שנתי 2016

קובץ להדפסה - דוח איכות מים חצי שנתי 2016

 
   דו"ח רבעון ראשון 2016

דוח רבעון ראשון לשנת 2016

 
   דו"ח שנתי 2015

דוח שנתי 2015

 
  דו"ח רבעון רביעי 2015

דוח רבעון ראשון לשנת 2016 

 
    דו"ח רבעון שלישי 2015

דוח רבעון שלישי 2015

 
   דו"ח חצי שנתי 2015

דוח חצי שנתי 2015

 
   דו"ח רבעון ראשון 2015

דוח רבעון ראשון לשנת 2015

 
    דו"ח שנתי 2014

דוח שנתי 2014

 

     דו"ח שנתי 2013

דוח שנתי 2013

 

    דו"ח שנתי  2012

דוח שנתי 2012

 

 

  דו"חות סקר חקירתי

 

עבור לתוכן העמוד