כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הגשת טופס 4 כתנאי לחיוב לפי תעריף למגורים

תושבים יקרים, לפי סעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ח-1965, "הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון" - ספק מים לא יספק מים לבניין, שלא לצורך בניה, אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, אישור להספקת מים לנכס יהיה לפי טופס 4.

 

צרכן בנכס המשמש למגורים, אשר אינו מחויב לפי תעריף למגורים ומעוניין בשינוי התעריף, מתבקש להמציא לתאגיד אישור לטופס 4 שניתן עבור הנכס.

 

כל עוד לא יומצא לתאגיד אישור כאמור, יחויב הנכס לפי תעריף "לצריכה אחרת".

 

ביחד עם אישור זה, על הצרכן לדווח על מס' הנפשות המתגוררות בנכס.

עבור לתוכן העמוד