כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

ניטור שפכים

כללי תאגידי מים וביוב שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

בעל עסק יקר!

לידיעתך בתאריך 1.7.2014 נכנסו לתקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014 (להלן: "כללי השפכים"). כללים אלו החליפו את הכללים שהיו בתוקף מיום 8.8.2011.

 

הכללים חלים על כל המפעלים הנמצאים בתחום התאגיד שקיים לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכי תעשייה המכילים שפכים חריגים או שפכים אסורים למערכת הביוב.

 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה להגשת בקשות להקלות בשפכי תעשיה 

 

 

להנחיות המשרד להגנת הסביבה לתחזוקת מפרידי שומן- לחץ כאן

 

לסימולטור שפכי מפעלים - לחץ כאן

  

להנחיות רשות המים להסרת דיגום דטרגנטים נוניונים - לחץ כאן

 

לטופס הצהרה על סוגי דטרגנטים - לחץ כאן

 

 

נודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 דוחות ניטור שפכים דברי הסבר ושונות  תכניות ניטור שפכים

 

עבור לתוכן העמוד