כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס בקשה להעתקת מד מים

* שדות מסומנים בכוכבית הנם שדות חובה
 
פרטי הנכס
*
*
פרטי המבקש
*
*
*
*
*
*
פרוט הבקשה והצהרה
* סמן את החלופה המתאימה
ידוע לי כי היענות וביצוע העתקת החיבור הקיים על פי בקשתי על ידי תאגיד מי ציונה בע''מ, כרוכה בהוצאות שיגרמו לתאגיד,והריני מסכים לשלם לתאגיד ,מראש וכתנאי לביצוע העתקה,הוצאות התאם לחשבון שיוצע על פי קביעת מהנדס התאגיד(יחושב לפי תחשיב עלויות בתוספת 15% תקורה).
לא תהיה לי כל טענה או תביעה בקשר לתשלום עבור העתקת החיבור כמבוקש.
*
טען קובץ
החלטת התאגיד
*

עבור לתוכן העמוד