כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

תנאים לקבלת שירותי פינוי

* שדות מסומנים בכוכבית הנם שדות חובה
 
פרטי הצרכן
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
פרטי הבקשה והצהרה
אני החתום מטה מסכים לקבל שירותי פינוי מהחברה בכפוף לתנאיה ולהוראותיה שיובאו לידיעתי מזמן לזמן
*
*
*
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי:
1. אני מסכים לקבלת שירותי הפינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה בשעות ובימים שתחליט
2. אאפשר לנציג מטעם החברה לספק לי את שירותי הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס
3. בור הרקב שברשותי או בבעלותי אטום מפני חלחול בקרקע
4. בור הרקב שברשותי או בבעלותי עומד בתקנות מים (מניעת זיהום מים )(בורות ספיגה ובורות רקב) התשנ''ב 1992
5. בעת מתן שירותי הפינוי עלידכם מכסה בור הרקב יהיה גלוי
6. מצורף בזאת אישור לפי סעיף 157 א (ה) לחוק התכנון והבנייה (טופס 4) לגבי הנכס, או אישור מהרשות המקומית כי בניית הנכס נעשתה כדין אם הנכס הוקם לפני 1965
*
*
*

עבור לתוכן העמוד