כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס בקשה לאספקת שירותים

תאגיד מי ציונה בע"מ מספק שירותי מים וביוב לתושבי נס ציונה והמועצות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון.
הסבר כללי:

  1.  לצורך חיבור מד מים חדש / נוסף לנכס, נדרש לקבל אישור לחיבור מים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה (טופס 4) ובמקרה של אכלוס נכס חדש בבית משותף גם אישור התקנת מונה מים מהקבלן/ היזם.
  2. התקנת מד מים בנכס שחובר לראשונה או מד מים נוסף כרוכה באגרה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תש"ע - 2009 .
  3. פרוט אגרות : באתר האינטרנט של התאגיד ובמחלקת שרות הלקוחות .
  4. מדי המים המותקנים בתאגיד , הינם מדי קר"מ כשרים לשימוש בשבת, פותחו בתיאום ובהנחיית מכון "צומת".

    * שדות מסומנים בכוכבית הנם שדות חובה
פרטי צרכן
*
*
*
*
*
פרטי הנכס
*
*
*
 
*
פרטי משלם ( אם שונה מפרטי צרכן)
הצהרת המבקש
• אני החתום מטה מבקש בזאת לקבל שירותי מים וביוב מהתאגיד להתקין בנכס הנ``ל מד מים.
• הריני מתחייב לשלם בגין השירותים בהתאם לתעריפים כפי שנקבעים מפעם לפעם ע``י מועצת רשות המים.
• ידוע לי כי אי תשלום החשבונות במועד, יגרור חיוב בריבית כחוק, וכי אי תשלום חשבון עלול לגרום לאמצעי אכיפה מנהליים, לרבות ניתוק אספקת המים לנכס, וכן חיוב בגין ההוצאות הכרוכות בפעולות הללו.
• הריני מתחייב להודיע לתאגיד על כל שינוי שיחול לגבי: מספר הנפשות נמתגוררות בנכס, פרטי משלם, פרטי בעלים, אופן / אמצעי תשלום, כתובת למשלוח דואר.
* *
* *

עבור לתוכן העמוד