כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס 21 :אישור העדר חובות

המעוניין באישור שלנכס אין חובות לתאגיד המים, יגיש הטופס הממולא למי ציונה.
הבקשה יכולה להיות מוגשת ע"י בעל הזכויות בנכס או שוכר בלבד או מי שהוסמך לייצגם כדין.
לא יינתן אישור לגורם שאינו עונה על דרישה זו .

אם בעל הזכויות/ השוכר לא רשומים בספרי התאגיד , התאגיד ידרוש המצאת אסמכתאות כמפורט:

  • בעל זכויות בנכס : נסח טאבו או הסכם מכר או מסמך אחר המעיד על זכויותיו בנכס
  • שוכר :  הסכם שכירות

שדות המסומנים בכוכבית* הינם שדות חובה

 

פרטי הנכס
פרטי המבקש
בקשה ומסמכים נלווים
עבור לתוכן העמוד