כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

מסמכים לצירוף:
לבקשה יש לצרף אסמכתא המעידה על תיקון הנזילה ( כגון קבלה של שרברב)
הסבר כללי להליך:

  1. צריכה חריגה כמות המים שנמדדה השווה או העולה על 150% מהצריכה הרגילה . צריכה רגילה : כמות המים בתקופה מקבילה בשנה קודמת, ובהעדר נתונים : ממוצע 2 תקופות אחרונות בהן נקרא מד המים , ושלא התקיימו בהן נסיבות חריגות.
  2. ניתן להגיש הבקשה תוך שישה חודשים מתום תקופת החיוב שבגינה מתבקשת ההכרה.
  3. ניתן להגיש הבקשה אם לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה עבורה מבוקשת ההכרה.
  4. צריכה חריגה שהוכרה ע"י התאגיד כנובעת מנזילה תחויב בהתאם לתעריפי רשות המים.
  5. ניתן להגיש הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד!
שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
פרטי הנכס
פרטי צרכן משלם
*
*
*
*
*
הצהרת המבקש
*
*
*
*
*
*
*
טען קובץ
checked

עבור לתוכן העמוד