כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

טופס חדש - טופס בקשה בתעריף מיוחד בשל הפרשי המדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת . לעיצוב

טופס בקשה בתעריף מיוחד בשל הפרשי המדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת .

 לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1.אסמכתא המעידה על תיקון הנזילה ( כמו קבלה של שרברב)
2.כתב מינוי לנציגות הבית המשותף.


הסבר כללי  להליך:

  1. הפרשי מדידה: הפרש בין כמות המים שנמדדה במד ראשי לבין סך הכמויות במדים משויכים בנכס.
  2. הפרשי מדידה חריגים הינם הפרשי מדידה השווים או העולים על 150% מהפרשי המדידה הרגילים . הפרשי מדידה רגילים : בתקופה מקבילה בשנה קודמת ובהעדרה ממוצע 2 תקופות אחרונות בהן הייתה צריכה רגילה.
  3. ניתן להגיש הבקשה בטרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מבוקשת ההכרה.
  4. צריכה שהוכרה ע"י התאגיד כנובעת מנזילה תחויב בהתאם לתעריפי רשות המים.
  5. ניתן להגיש הבקשה אם לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב עבורה מבוקשת ההכרה.
  6. ניתן להגיש הבקשה לשתי תקופות חשבון רצופות בלבד!

 

 

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה
 
פרטי הנכס
פרטי נציג הבית המשותף
*
*
*
*
הצהרת המבקש
*
*
*
*
טען קובץ
*
*
checked

עבור לתוכן העמוד