כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
<< // >>
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

דבר מנכ"לית התאגיד, הגב' רינה קטיףרינה קטיף חדש


מאז הקמת התאגיד בשלהי 2008, התקדמנו והשתפרנו בכל ההיבטים : הן בשירות לתושב, הן בטיפול בתשתיות והן בהתייעלות והגדלת הרווחיות של התאגיד.
בזכות היות התאגיד מצליח, הוחלט ברשות המים לצרף אליו רשויות נוספות והחל מיום 01.01.2013 צורפו לתאגיד הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון.
 
למרות היותו של התאגיד חברה עסקית לכל דבר, מוטלות עליו החובות הבאות: 
  • לספק שירותי מים וביוב בתחום העיר נס ציונה ברמת שירות , איכות ואמינות נאותים.
  • לעודד חסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת זיהום הים והנחלים ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב.

אנו שואפים למצוינות בכל תחומי האחריות של התאגיד. חרטנו על דגלינו לשרת את לקוחותינו באופן הטוב ביותר ולספק להם שירותים ומידע נדרש גם באמצעות אתר זה.
 נאחל לכם גלישה נעימה.
 
 

 

בכבוד רב,
רינה קטיף
אדריכלית ובונה ערים
מנכ"ל מי ציונה בע"מ

עבור לתוכן העמוד