אזור תוכן ראשי
דלג על אזור תוכן ראשי

נוהל אכלוסים חדשים

אכלוס חדש


לצורך חיבור מד מים חדש / נוסף לנכס יש למלא טופס בקשה לאספקת שירותים וחיבור מד מים (מצ"ב ומצוי באתר האינטרנט של התאגיד).

 

במקרה של בית בבניה – יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז ואישור לחיבור מים ממחלקת הנדסה בעירייה (טופס 2 מקורי בלבד!).

 

במקרה של בית פרטי חדש - יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז ואישור לחיבור מים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה (טופס 4) (רק לאחר שהיו במחלקת הארנונה של העירייה).

 

במקרה של אכלוס דירה חדשה בבניין משותף – יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז, טופס הצהרה על מספר נפשות ואישור התקנת מונה מים מהקבלן (כל זאת רק לאחר שהיו במחלקת הארנונה בעירייה).

 

חיבור מד המים מבוצע עד 6 ימי עבודה !


עבור לתוכן העמוד