אזור תוכן ראשי
דלג על אזור תוכן ראשי

קצת על חשבון המים והביוב

ממה מורכב חשבון המים שלי?

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת באופן פרטי ביחידת הדיור בה מותקן מד המים ( מד מים משויך)  וכן מהצריכה המשותפת ( הפרשי מדידה ) , במידה והנך מתגורר בבניין משותף. תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והינם אחידים בכל התאגידים בארץ. תעריפי המים מדורגים לפי כמות הצריכה לנפש: עד 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף נמוך ומעל 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף גבוה. תעריפי המים משתנים מעת לעת ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מגיע המידע אודות צריכת המים שלי לחשבון המים?

צריכת המים שלך נרשמת במד המים ונקראת ע"י קוראים מיומנים מטעם תאגיד "מי ציונה". במקרה בו אין גישה לנכס, חשבון המים מחושב לפי הערכת צריכה, לכן חשוב לשמור על אזור מד המים נקי, מסודר ונגיש. בשנת 2013, התאגיד החל בהחלפת מדי המים למדים לקריאה מרחוק. עד היום הוחלפו כל מדי המים בקריית עקרון ומזכרת בתיה למדי קר"מ. בנס ציונה, כל המדים בחלק המערבי של העיר ( מערבית לרחוב ויצמן) הוחלפו אף הם למדי קר"מ. עד סוף שנת 2016, תושלם החלפת כל מדי המים בנס ציונה למדי קר"מ ( קריאה מרחוק ). בנכסים בהם קיים מד מים קר"מ, קריאת המד משודרת ישירות למערכת המחשוב של התאגיד.

לראש העמוד לראש העמוד

אילו דרכים עומדות לרשותי לתשלום חשבון המים?

 

ניתן לשלם את חשבון המים במקומות הבאים:

 • הוראת קבע: הדרך המומלצת ביותר לתשלום חשבונות מים הינה חתימה על הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי . הוראת קבע חוסכת לך טרחה, עמידה בתור וכמובן מאפשרת תשלום החשבונות בזמן. באמצעות התשלום בהוראת קבע, נחסכות עמלות מיותרות וריביות פיגורים.
 • בבנקים מסחריים.
 • בסניפי בנק הדואר.
 • במשרדי התאגיד בשעות קבלת קהל.
 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי
  • באמצעות שיחת חינם 1-800-800-987.
  • באתר האינטרנט של התאגיד.
לראש העמוד לראש העמוד

יש לי גינה. האם אני זכאי למחיר מוזל עבור השקית גינה?

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מתאריך 10.08.08 בוטל התעריף המוזל לגינה בכל הרשויות המקומיות ותאגידי המים בישראל.

לראש העמוד לראש העמוד

האם חיוב המים מתבסס על מספר הנפשות בנכס?

כן. תעריפי המים נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב והם אחידים בכל התאגידים בארץ. לפי שיטת החיוב, מחשבים את מספר הנפשות במשפחה ומקציבים לכל נפש 3.5 מ"ק לצריכה חודשית (7 מ"ק לצריכה דו-חודשית) בתעריף 1 הנמוך. מעבר לכך, כל מ"ק צריכה יחויב לפי תעריף 2 הגבוה.
ביום 3 למרץ 2016 פורסמו כללים חדשים בנושא. עד לפרסום הכללים , נקבע מספר הנפשות
לפי דיווח של המתגוררים ביחידת הדיור ( בצירוף אסמכתאות). עם כניסתם לתוקף של הכללים
החדשים יחול שינוי באופן איסוף המידע על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור בהתאם
לכללי המים ( קביעת כמות מוכרת), התשע"ו – 2016:
 
כמות הנפשות ליחידת דיור תיקבע לפי הרישום במרשם האוכלוסין.
 
אם מספר הנפשות הרשומות במרשם האוכלוסין תואם לנתוני התאגיד -  
לא יחול שינוי לגבי הכמות המוכרת ליחידת הדיור ואין צורך בביצוע פעולה כלשהי על ידי הצרכן.
 
אם מספר הנפשות הרשומות במרשם האוכלוסין  קטן  מנתוני התאגיד- 
אם לא יוצג מידע אחר על ידי הצרכן, יקבע מספר הנפשות לפי נתוני מרשם האוכלוסין
אך לא פחות מ-2 נפשות. כלומר, כמות המים המוכרת ליחידת דיור תקטן בהתאם לדיווח
ממרשם האוכלוסין וזאת מתחילת תקופת החיוב השנייה אחרי שליחת ההודעה.
 
אם מספר הנפשות הרשומות במרשם האוכלוסין גדול  מנתוני התאגיד  –
כל עוד לא יוצג בפני התאגיד מידע שונה, ייקבע מספר הנפשות לפי נתוני מרשם האוכלוסין.
כלומר, כמות המים המוכרת תגדל בהתאם לדיווח ממרשם האוכלוסין וזאת מתחילת תקופת
החיוב שבה התקבלו הנתונים האמורים ממרשם האוכלוסין.
 
אם כתובת הצרכן שונה מזו הרשומה במרשם האוכלוסין – כל עוד לא יוצג בפני התאגיד מידע שונה,
ייקבע מספר הנפשות על 2 נפשות. העדכון יחול מתחילת תקופת החיוב השנייה אחרי שליחת ההודעה.
הצרכן הרשום רשאי למלא את טופס הדיווח בצירוף האסמכתאות הנדרשות  בטופס
ולשלוח הבקשה לתאגיד באמצעות מייל לכתובת: nefashot@mei-ziona.co.il

או על ידי מילוי הטופס המקוון לעדכון מספר נפשות - לחצו כאן למילוי טופס מקוון  

 
מי שאינו רשום במרשם האוכלוסין בכתובת בה הוא מתגורר, יצטרך לדווח לתאגיד מדי שנה.
בהעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תיקבע לפי 2 נפשות בלבד
וההקצבה תיקבע ל- 7 מ"ק לחודש לנפש. 
 

הודעות לצרכנים על השינוי ישלחו על ידי התאגיד במהלך חודש דצמבר 2016.

צרכן ביתי רשאי בכל עת להגיש בקשה לעדכון מספר הנפשות המוכר על גבי טופס דיווח בצירוף אסמכתאות. לאחר עדכון ראשון בספרי התאגיד, כל עדכון לפי דיווח צרכן יחל מתקופת הדיווח העוקבת למועד השינוי לפי המסמכים שיצורפו.
הדיווח יערך על גבי טופס 1 שניתן להורידו באתר האינטרנט שלנו.
לדיווח יש לצרף אסמכתאות, כפי שנדש בטופס.
 
בכל החלפת מחזיקים בנכס יש להציג ספחי תעודת זהות. היה וכתובת המגורים שונה מהרשום במרשם אוכלוסין, יש לדווח על מספר הנפשות כפי שהוסבר לעיל.
 
אם חלו שינוים במספר הנפשות בנכס שלך: אל תשכח לדווח למרשם האוכלוסין!
 

לראש העמוד לראש העמוד

מהם הפרשי מדידה?

הפרשי מדידה הינם ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי בנכס לבין סך צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. הפרשי מדידה יכולים לנבוע משימוש במים לניקיון הבניין, השקיית הגינה או כל צריכת מים המבוצעת ישירות ממד המים הראשי.


לראש העמוד לראש העמוד

מהו אופן חלוקת הפרשי המדידה?

בהתאם לעדכון שחל בכללי המים, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מיום 01.01.2012 מחולקת צריכת המים המשותפת בכל הבניינים באופן שווה בין כלל הדיירים בבניין.

יחד עם זאת, עומדת בפני הצרכנים האפשרות לחלק את הפרשי המדידה ביניהם גם על פי השטח היחסי של כל דירה, או בדרך אחרת המוסכמת עליהם והנקבעת בתקנון הבית המשותף. לצורך חלוקה זו על נציגות הבית המשותף להציג מסמכים לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט, וכדלקמן:

א.   בבית הרשום כבית משותף:

(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה (צריכה משותפת) בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף

(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

ב.  בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה (א)(1) ו-(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, תחולק צריכת המים המשותפת בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

למען הסר ספק, כל הסדר אחר אשר היה קבוע עד כה בוטל החל מיום 01.01.2012 ועד לקבלת כל המסמכים המפורטים לעיל מחולקת צריכת המים המשותפת באופן שווה בין כלל דיירי הבניין!

כללים אלו חלים על כל סוגי הנכסים, לרבות עסקים, תעשיה, משרדים ועוד.

לראש העמוד לראש העמוד

קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עליי לעשות?

 

במקרה כזה, אנו ממליצים לערוך מספר בדיקות: 

 • האם הייתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש / שיפוץ הדירה / ביקור אורחים וכד'.
 • האם קיימת נזילה בדירה
 • אם החשבון נעשה לפי הערכה (קוד 1 ) בסימון הערכה.   
 • האם מספר הנפשות של יחידת הדיור מעודכן.

אם לא אותרה נזילה בנכס, באפשרותך לפנות לתאגיד ולפתוח בהליך בירור חשבון. הליך הבירור מורכב מבדיקות ראשוניות אשר מבוצעות ללא תשלום ומבדיקות נוספות אשר מבוצעות בתשלום מוגדר מראש הקבוע בכללים (כגון: : שליחת מד המים לבדיקה במבדקה).

לראש העמוד לראש העמוד

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים. כמו כן ייתכן מצב בו הקבלן שבנה מתחם של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של המתחם באופן בלתי שוויוני בין הבניינים במתחם.
תאגיד מי ציונה שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד ניתן לגלות נזילה בצנרת המים?

כדי לאתר נזילה בצנרת המים יש לבדוק תחילה האם יש סממנים נראים לעין לנזילה. סממנים אלה יכולים להיות: רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה. בבתים פרטיים יתכן שקיימת נזילה בצנרת השקיה, או תקלה במחשב השקיה הגורמת לצריכת מים מופרזת. כמו כן כדאי לבדוק שאין נזילות מדוד שמש.

בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים ( לסגור את כל הברזים, מכונת הכביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים ממשיך להסתובב. אם מד המים ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. כמובן, תמיד קיימת האפשרות לפנות לגורם מקצועי ולבקש את בדיקת התשתית הפרטית.

גילית נזילה: עליך לתקן אותה בהקדם האפשרי ולשמור את הקבלות בגין התיקון.

חשוב להדגיש: ספק המים אינו אחראי לתקלות מים במקרקעין הפרטיים והמשותפים של הצרכנים. ככל שצרכן מעוניין להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי במקרקעין הפרטיים, עליו לפנות לאיש מקצוע פרטי ולא לתאגיד.

לראש העמוד לראש העמוד

איתרתי נזילה בצנרת המים. האם אני זכאי לתעריף מופחת?

אם איתרת נזילה בצנרת הפרטית וכתוצאה מהנזילה צריכת המים בחודשי הנזילה עלתה ב- 50% או יותר מהצריכה באותה תקופה בשנה קודמת, באפשרותך להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה על מנת לקבל תעריף נזילה שהינו תעריף מופחת לצריכה מעבר לצריכה הרגילה שלך.


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה זה צריכה רגילה?

"צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך (מד דירתי) או במד המים הראשי (מד המים המשותף) בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין.

דוגמה:

בחודש מרץ 2014 גילת נזילה. בחשבון עבור תקופה מרץ – אפריל 2014, הייתה צריכת המים שלך 30 מ"ק.

אם בחשבון מרץ אפריל 2013, הצריכה הייתה 19 מ"ק, אתה רשאי להגיש בקשה להכרה בנזילה (19 *1.5= 28.5 מ"ק. צריכה של 30 מ"ק היא יותר מ- 150% של הצריכה באותה תקופה בשנה קודמת) .

אם הצריכה בחודשים מרץ – אפריל 2013 הייתה 24 מ"ק, לא תוכל להגיש בקשה להכרה בנזילה. (24*1.5 = 36. צריכה של 30 מ"ק נמוכה מ- 150% מהצריכה באותה תקופה בשנה קודמת).

לראש העמוד לראש העמוד

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

 • יש למלא את הטופס הבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה ולצרף לו אסמכתאות על תיקון הנזילה
 • הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14 לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א – 2011 וכדלקמן:

14.        צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם התקיימו התנאים האלה:

(1)  לגבי מד מים משויך ומד מים ראשי –

(א)   כמות המים שנמדדה במד המים המשויך או במד המים הראשי בתקופת החיוב מהווה צריכה חריגה או הפרשי מדידה חריגים, לפי העניין;

(ב)   הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה;

(ג)    טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה;

(2)  לגבי מד מים ראשי, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעשרים וארבעה החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה;

(3)  לגבי מד מים משויך, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשניים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

 

 

 היה והתקבלה בקשתך להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, הצריכה הרגילה  תחויב בתעריפי המים הרגילים והצריכה העודפת (מעבר לצריכה הרגילה) תחויב בתעריף נזילה מופחת אשר נקבע ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.


על מנת לקבל את זכאות יש למלא את טופס הבקשה ולהעבירו למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד בצירוף האסמכתאות הנדרשות כמפורט על גבי הטופס. ניתן לשלוח את הבקשות במייל / פקס / דואר ואין צורך להגיע למחלקת שירות הלקוחות הפרונטלי.


תשומת ליבך כי את בקשה להקלה בגין נזילה ניתן לבקש אחת ל- 12 חודשים בלבד במד מים פרטי, ואחת ל- 24 חודשים במד מים ראשי! 
לראש העמוד לראש העמוד

אין לי נזילה, אבל הצריכה שלי גבוהה מהרגיל. מה עלי לעשות?

הגשת בקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי

היה ולא נמצאה נזילה או אם הנך סבור כי החשבון התקופתי שגוי ( צריכה גבוהה מהרגיל או כל סיבה אחרת) , באפשרותך לפנות לתאגיד בבקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "בקשה לעריכת ברור חשבון תקופתי".

את הבקשה ניתן להגיש עד 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום החשבון עבורו מבוקש הברור על גבי הטופס הנמצא באתר אינטרנט.

בסיום הבדיקות יישלח אליך טופס תשובה לבקשה לברור חשבון תקופתי עם פירוט הבדיקות שבוצעו, הממצאים והפעולות שננקטו בעקבותיהן.

הבדיקות שנעשות ע"י התאגיד בשלב זה :

א. במד מים משויך ו/או ראשי:

 • האם החיוב בוצע בהערכה או קריאה.
 • מועד התקנת המד ואם חלף מועד הכיול

ב. במד ראשי : יבוצעו בנוסף הבדיקות הבאות:

 • בדיקה של כל המדים המשויכים בנכס.
לראש העמוד לראש העמוד

בירור חשבון תקופתי לא פתר הבעיה. מה הלאה?

בקשה לעריכת "בדיקות נוספות"

הנך רשאי לדרוש מהתאגיד, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות ברור החשבון התקופתי, עריכת "בדיקות נוספות" לברור החשבון התקופתי.

ביצוע הבדיקות הנוספות כפוף להגשת טופס "בקשה לעריכת בדיקות נוספות" וכרוך בתשלום התעריף בגין הבדיקות הנוספות הקבוע בכללי התעריפים.

הבדיקות הנוספות כוללות :

·         האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורות המספקים מים לאזור שבו מצוי הנכס ויש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים.

·          האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.

·          האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים.

·          כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב בעד צריכת מים.

     החזרת תשלום בגין בדיקות נוספות:

במקרים הבאים יזוכה חשבונך בגין תשלום על בדיקות נוספות:

·              מד המים נבדק במבדקה ונמצא לא תקין.

·              חלף מועד כיול המד.

·              המד הותקן לא נכון.

·              נערכו עבודות תחזוקת רשת שהמהנדס סבור שהשפיעו על מדידה.

·              נסיבות אחרות לדעת מהנדס.

·              הייתה הצלבת מדים.

 

עם סיום עריכת הבדיקות הנוספות תשלח אליך תשובה לבקשה עם פירוט הבדיקות שבוצעו , הממצאים והפעולות שננקטו בעקבותיהן.

לראש העמוד לראש העמוד

אני חושב שמד המים שלי לא תקין. מה עלי לעשות?

בדיקת מד המים ( בוררות).

הנך רשאי לבקש בדיקת תקינות של מד המים אך לא יאוחר מ- 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור של חיוב בעד צריכת מים . בדיקת מד המים מתבצעת במעבדה חיצונית מורשית ע"י מכון התקנים.

בקשה לבדיקת בוררות תוגש ע"ג טופס בקשה לבדיקת בוררות. קבלת הבקשה מותנת בתשלום עבור בדיקת הבוררות בהתאם לקבוע בכללים.

במידה ומד המים נמצא לא תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון לחשבון המים.

לראש העמוד לראש העמוד

שום בדיקה לא נתנה מענה לצריכה חריגה מאוד . מה עוד אפשר לעשות?

בקשה לברור חיוב חריג

במקרים חריגים ויוצאי דופן בהתקיים כל התנאים כמפורט מטה , ואחרי שנערכו כל הבדיקות האפשריות הנך רשאי להגיש בקשה לבירור חיוב חריג על גבי טופס "בקשה לברור חיוב חריג בעד צריכת מים" תוך 21 ימים מיום קבלת תשובה לבדיקות נוספות. 

התנאים לקבלת בקשה לברור חיוב חריג:

 • נמדדה צריכה חריגה מאוד בנכס. 

"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מ"ק לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס. 

 •  לא הוגשה בשנתיים שקדמו לבקשה זו בקשה לברור חיוב חריג.
 •  הצרכן צירף לטופס אישור שרברב – חתום ומקורי בו מצוין מועד הבדיקה וכי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.
 •  שולם תעריף לבדיקות נוספות , נערכו בדיקות נוספות ולא נמצאה סיבה לצריכה החריגה מאוד.
 •  צרכן שלא רשאי להגיש הבקשה לתאגיד, רשאי להגיש הבקשה לרשות המים.

 הבקשה תובא בפני מנכ"ל התאגיד אשר רשאי לאשרה לפי שיקול דעתו ובתנאים הבאים:

 •  המהנדס ביקר בנכס ובדק שאין סימני נזילה או כל סיבה אחרת.
 •  המנכ"ל שוכנע לאור הבדיקות והכמויות שנמדדו בתקופה העוקבת שהכמויות לא סבירות.
 •  אם אושרה הבקשה, הזיכוי יכול להינתן לשתי תקופות חשבון לכל היותר.
לראש העמוד לראש העמוד

הגדרות

"צריכה פרטית" :

"צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין.

 

"צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה.

"צריכה חריגה"כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.

"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מ"ק לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מ"ק לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.

 

"הפרשי מדידה" (צריכה משותפת):

"הפרשי מדידה" – ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.

"הפרשי מדידה חריגים" – הפרשי מדידה השווים או עולים על 150% מהפרשי המדידה הרגילים.

"הפרשי מדידה רגילים" – הפרשי המדידה בתקופה המקבילה לתקופה בשנה הקודמת לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת של הפרשי מדידה בשתי התקופות שקדמו לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים.

לראש העמוד לראש העמוד
עבור לתוכן העמוד