פלאש
  אזור תוכן ראשי
  דלג על אזור תוכן ראשי

  קצת עלינו

  מהו תאגיד מי ציונה?

  תאגיד מי ציונה הינו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית נס ציונה, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב (2001). החל מחודש ינואר 2013 צורפו לתאגיד גם הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון. התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב. מטרותיו העיקריות של תאגיד "מי ציונה" הן: שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד, הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור, תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר והשקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב.

  לראש העמוד לראש העמוד

  מדוע הוקם תאגיד מי ציונה?

  מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית (או מספר רשויות) חייבות להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום, פיתוח ושדרוג משק המים והביוב של העיר, ובעיקר לשפר את השירות שניתן לתושב.

  לראש העמוד לראש העמוד

  מיהם הבעלים של תאגיד מי ציונה?

  עיריית נס ציונה, המועצה המקומית מזכרת בתיה ומועצת קרית עקרון הנם הבעלים של תאגיד מי ציונה. עיריית נס ציונה מחזיקה כשני שליש מהמניות, מועצת מזכרת בתיה והמועצה המקומית קרית עקרון מחזיקות ביתרה. עיריית נס ציונה היא בעלת השליטה העיקרית בתאגיד.

  לראש העמוד לראש העמוד

  מי מפקח על פעילות תאגיד מי ציונה?

  תאגיד מי ציונה כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח צמוד של רגולטור מטעם המדינה - הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.
  כחלק מתפיסה ניהולית, תאגיד "מי ציונה" שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י הוועדה למינוים במגזר הציבורי, חלקם דירקטורים מטעם הרשויות המקומיות, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם תאגיד "מי ציונה" מספק שירות רק לתושבי נס ציונה?

  בנובמבר 2008 קיבל תאגיד מי ציונה קיבל מהמדינה רישיון הפעלה לספק שירות לתושבי נס ציונה. החל מיום 01.01.2013 קיבל תאגיד מי ציונה רישיון הפעלה לספק שירותי מים וביוב גם לתושבי המועצות המקומיות מזכרת בתיה וקרית עקרון.

  לראש העמוד לראש העמוד

  מהם סדרי הגודל של פעילות מי ציונה?

  התאגיד אחראי לאספקת שירותי מים וביוב לאוכלוסיית נס – ציונה המונה כ – 40,000 תושבים ו- 14,000 מדי מים, לאוכלוסיית מזכרת בתיה המונה כ- 13,000 תושבים ו- 3,000 מדי מים, ולאוכלוסיית קרית- עקרון המונה כ- 10,000תושבים ו- 3,000 מדי מים. סך צריכת המים של נס-ציונה מגיעה ל- 3 מיליון מ"ק בשנה, ואילו במזכרת בתיה וקרית עקרון כ- 1.8 מיליון מ"ק לשנה.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם במעבר לתאגיד השתנו תעריפי המים והביוב?

  התעריפים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד מי ציונה הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב כלול באגרת המים.
  למידע על תעריפי המים המתפרסמים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב לחץ כאן 

  לראש העמוד לראש העמוד

  למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

  בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות לשירות לקוחות של מי ציונה במספר חיוג חינם:  1-800-800-987

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם תאגיד מי ציונה רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?

  תאגיד "מי ציונה" רשאי לנתק תושב מאספקת המים במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י כללים שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם ניתן לדרוש מתאגיד מי ציונה לתקן כל תקלה של מים וביוב?

  מי ציונה מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי. 

  לראש העמוד לראש העמוד
  עבור לתוכן העמוד